Facebook RSS Възстанови

OpenOffice

След версия OpenOffice 3.4, програмата продължава развитието си под флага на Apache, които вече ще бъдат отговорни за качествата на тази програма. Този...