Facebook RSS Възстанови

phpMyAdmin

phpMyAdmin е инструмент, разработен на PHP и предназначен за администриране на MySQL през интернет. Операциите, за които най-често се използва...

Notepad++

Notepad++ е редактор на програмен код, който поддържа няколко програмни езика в Windows. Той е също и лек заместник на Notepad. Поддържание езици...