Facebook RSS Възстанови

Notepad++

Notepad++ е редактор на програмен код, който поддържа няколко програмни езика в Windows. Той е също и лек заместник на Notepad. Поддържание езици...

Java

The Java Runtime Environment (JRE) предоставя някои необходими за браузърите компоненти, написани на програмен език Java, с които става възможно да...