Facebook RSS Възстанови

phpMyAdmin

phpMyAdmin е инструмент, разработен на PHP и предназначен за администриране на MySQL през интернет. Операциите, за които най-често се използва...