Facebook RSS Възстанови

Privatefirewall

Privatefirewall е програма за защита от „натрапване“ чрез злонамерен софтуер и непозволен достъп в лични и бизнес Windows компютри и сървъри. Програмата се отнася за операционната система и уязвимостта на инсталираните програми, и техниките, които хакерите използват, за да проникнат и причинят вреди на системите и данните.
Privatefirewall използва патентовани HIPS технологии, които наблюдават поведението на системата и програмите, за да могат да идентифицират и блокират характерната активност на злонамерения софтуер, хакване, фишинг“ и други видове заплахи.

 Свали безплатно програмата Privatefirewall

Уебсайт http://www.privacyware.com

Коментарите са затворени.