Facebook RSS Възстанови

PuTTY

PuTTY е безплатна клиентска програма, служеща за изпращане и получаване на данни от win32 приложения чрез Telnet, SSH, RLogin и Raw протоколи. Тези протоколи се използват за отдалечени сесии на компютри, свързани в мрежа. Например с PuTTY можете да свържете Windows машина с Unix машина, за да работите на Unix машината, като в същото време ползвате друга машина на друго място.

PuTTY съдържа в себе си инструментите Telnet и SSH клиент, PSCP, PSFTP, PuTTYtel (Telnet само за клиента), Plink, Pageant, PuTTYgen.

 Свали безплатно програмата PuTTY v0.6

Уебсайт http://www.putty.org

Коментарите са затворени.